Servis výpočetní techniky

Hlavním zaměřením naší firmy je poskytování kvalitních služeb v oblasti IT.  Ve firmě působí pracovníci s bohatými zkušenostmi z různých oblastí HW, SW. Provádí záruční a pozáruční servis námi dodané VT a také pozáruční servis ostatní výpočetní techniky dle konkrétních požadavků zákazníků:

Standardní servis:

Servis probíhá na základě dohody, kdy si zákazník objedná provedení práce, která je mu následně provedena. Výkon a materiál je standardně fakturován po skončení servisního zásahu. Technici maximálně využívají zázemí firmy a jejich prostředků pro servisní činnost, případně pro výjezd k dispozici mobilní vybavení pro vyřešení problémů přímo u zákazníka.

 

 

Mezi nejčastěji prováděné úkony patří tyto:

 • Opravy počítačů a notebooků
 • Modernizace počítačů
 • Instalace operačních systémů
 • Odvirování počítače
 • Zabezpečení počítače
 • Oprava operačního systému
 • Programová optimalizace chodu počítače
 • Záloha a záchrana ztracených dat
 • Výměna běžných dílů počítačů

 

Servisní smlouva:

Externí správa IT představuje převzetí určitých nebo veškerých činností spojených s fungováním informačních technologií externím dodavatelem. V případě podpisu servisní smlouvy provedeme zdarma analýzu současného stavu vaší techniky a počítačové sítě a navrhneme vhodné řešení případných nalezených problémů. Zákazníci, kteří s naší firmou uzavřou servisní smlouvu, získají tyto výhody:

 • zajištění plné funkčnosti nám svěřených IT systémů
 • nižší hodinová sazba práce servisního technika a nižší taxu cestovného
 • platba za provedenou práci 1x měsíčně (veškerá práce vyfakturována až po měsíci, možnost individuální splatnosti)
 • možnost zápůjčky náhradního zařízení po dobu opravy stávajícího
 • podpora na telefonu, dálková správa serverů a počítačů v síti
 • v případě potřeby rychlá reakční doba zásahu po nahlášení závady
 • přesně definovaná časová lhůta pro odstranění závady
 • konzultace, poradenství, návrh a optimalizace stávajícího řešení

Hlavní oblasti činnosti vyplývající ze servisní smlouvy:

Správa sítě (kabeláž, switche, routery, firewally)

Správná funkčnost počítačové sítě je pro chod celé infastruktury velmi důležitá. Funkčnost a vhodná konfigurace pasivních a aktivních prvků jsou zásadními předpoklady pro bezpečnost celé počítačové sítě.

Správa serverů

Kvalitní správa serverů je zcela zásadní. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Snažíme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů. Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.

Správa stanic a periferií

Nedílnou součástí správy počítačové sítě je i údržba pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme přecházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale také udržujeme přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Uživatelská podpora

Důležitou součástí svěřené správy IT je také řešení uživatelských problémů a to jak, telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.

 Konzultační služby

Našim klientům technologie nejen spravujeme, ale snažíme se jim předat i naše know-how formou konzultací v celém spektru oboru informačních technologií. Především se jedná konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.

Doplňkové služby

Většině našich zákazníků také návazně na služby správy počítačové sítě dodáváme i spotřební materiál. Jsme schopni komplexně pokrýt celé spektrum dodávek služeb a techniky v oblasti informačních technologií.

V případě zájmu nás kontaktujte pomocí formuláře nebo pomocí dalších našich kontaktů. Velmi rádi vám poskytneme další informace a zdarma vytvoříme kalkulaci na správu vašich informačních technologií.