Programování

Programování, grafické práce

PHP úpravy pluginů,tvorba pluginů pro oblíbené CMS systémy 

WordPress,Joomla,Drupal,Magentoo,Prestashop (vlastní wp-pluginy)

Python – boti -crawlers (big data).

Bash – Shell scripty v Linux/UNIXU pro určité úkoly například:porovnávání a vyhledávání v dané oblasti na základě parametrů.

Kódování a úpravy CMS

Java – pouze pro určité atributy pro www a e-shopy.

 

Údržba windows/linuxových serverů

Zákazníkovi jsme schopni připravit i z komponentů server, domácí NAS apod,zajistíme i Virtuální servery v datacentru instalace Linuxu, Apache, Mysql a PHP ručně, práce ve VESTA a SERVER PILOTU (hostingové utility pro prodej webhostingu a správu serverů pro klienty, instalace emailových klientů Roundcube, Spamasassin apod.

Zajistíme aktualizace a zálohování + obnovy ze zálohy.

 

Grafické práce 

Tvorba loga, vizualizace barevných návrhů webu,doporučení podle segmentace (autodoprava nemůže mít růžové webové prezentace apod..)

Tvorba BANNER, které se zobrazí ikdyž klient užívá ad-block, tvorba GIFů pohyblivé micro animace na www.

Práce v Gimpu(obdoba Adobe -photoshop pro PSD)

Kódování

Webových stránek,HTML5 úprava zdroj.kódů,ladění šablon pro WordPress, Joomla, Drupal a e-commerce.

Stylování CSS,upravíme styly,vzhledy u defaultních i jiných šablon nemusí se jednat jen o Joomlu nebo WordPress ale i o jakékoliv jiné CMS,www.

Již od roku 1993 se zabýváme vývojem vlastního software. Dle podnětů našich uživatelů jej neustále doplňujeme o další funkcionalitu a udržujeme v souladu s platnou legislativou.

PC-SHOP

– programový celek pro prodejny a obchodní společnosti.

Evidenční a účetní systém PC-SHOP je výkonný, snadno ovladatelný software určený pro malé až střední firmy. Skládá se z několika samostatných modulů, které jsou vzájemně propojeny, je však možno je provozovat i samostatně. Vhodnou konfigurací jednotlivých modulů lze poskytnout obchodním firmám
integrovaný prostředek pro řízení problematiky obchodních a souvisejících činností.

Hlavní vlastnosti systému PC-SHOP

  • jednoduché ovládání i pro obsluhu bez znalostí práce na PC,
  • kontextová nápověda
  • podpora čárového kódu
  • sledování výrobních čísel
  • více úrovní přístupu dle oprávnění
  • zpracování více firem i účetních období
  • možnost síťového provozu
  • jednoduchost instalace a aktivace programu (bez hardwarového klíče)
  • více generační zálohování dat s kompresí
  • tisk všech sestav do htm, doc, pdf nebo přímo do e-mailu

Program splňuje veškeré požadavky, které ukládá zákon č.215/2005 sb. o registračních pokladnách, s možností připojení certifikovaného fiskálního zařízení.
V programu je již vytvořena komunikace s fiskálními tiskárnami EPSON

Moduly programu PC-SHOP

SKLAD

Zcela automatizuje položkovou evidenci zásob a pohybů zboží, poskytuje maximum informací o stavu zásob, odbytu zboží, rentabilitě prodej ap. Je určen pro velkosklady a obchody vyžadující položkové sledování zboží.

HOTOVOSTNÍ PRODEJ

Realizuje funkci inteligentní elektronické pokladny tzn. zajišťuje vystavení dokladu o prodeji zboží – účtenky, prodané zboží odepisuje ze stavu zásob, přenáší potřebná data do účetnictví. Je určen pro provoz v obchodech s položkovým sledováním zboží.

FAKTURACE

Automatizuje vystavení dodacího listu a faktury při prodeji zboží, odepisuje prodávané zboží ze stavu zásob, zajišťuje přenos potřebných dat do účetnictví. Spolu s modulem SKLAD řeší komplexně problematiku bezhotovostního prodeje zboží.

FINANČNÍ EVIDENCE ZBOŽÍ

Automatizuje klasické finanční sledování stavu zásob a pohybů zboží. Je určen pro obchody, ve kterých není možné nebo nutné zavádět položkovou evidenci zboží.

POKLADNA

Automatizuje vedení pokladního deníku pro evidenci stavu a pohybu peněz v hotovosti. Přenáší data do účetnictví, eviduje jiné příjmy nebo výdaje v hotovosti.

KORESPONDENCE

Obhospodařuje adresář obchodních partnerů, automatizuje vytváření a tisk obchodní korespondence, eviduje vyřízenou korespondenci a archivuje veškerou odeslanou korespondenci.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Uživatelsky přátelský program pro vedení jednoduchého účetnictví. Obsahuje peněžní deník, pohledávky, závazky, investiční majetek, příkaz k úhradě. Poskytuje přehledy o okamžitém hospodářsko-finančním stavu Vaší firmy.

MZDY A PERSONALISTIKA

Program zpracovává kompletní agendu mezd malých organizací. Lze kombinovat mzdu hodinovou, měsíční i úkolovou. Program generuje všechny tiskové výstupy potřebné k vedení agendy.